”That’s thirty minutes away. I’ll be there in ten”

Vi trivs som bäst när du har det som jobbigast och är specialicerade inom FMCG och e-handel: Managment for hire, uppdrag 1 mån till 1 år (Managers, Directors, Assistants, Administrators). Rådgivning och konsultation, som resurs i organisationen, som resurs i projektet, som rådgivare vid sidan om eller för extern analys och rapportering.

Rådgivning och projekt vid nyetablering e-commerce, media and social

 • USA
 • Europe (nordics)

 

Management for hire

 • Vid förändringar
 • I väntan på en rekrytering
 • Som extra resurs
 • Vid förbättringsarbete
 • Vid tillfälliga arbetstoppar

 

Rådgivning och konsultation

 • Logistik – processer och flöden
 • Inköp – strategier och lagerstyrning
 • Organisation – strukturer, fackliga förhandlingar
 • Förhandlingar och upphandlingar
 • Kundtjänst – styrning, rapportering, utveckling
 • Affärsutveckling, styrning och management
 • 3PL – avtal, upphandling och drift

Kommentera